Κατεβάστε την σύμβαση με μορφή msworld (.docx)

ΕΚΔΡΟΜΗ…………………….……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ…………….ΕΩΣ……..
ΕΠΩΝΥΜΟ κ΄ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(ως εχει στο διαβατηριο)

1 …………………………………………………………
2 …………………………………………………………
3 …………………………………………………………
4 …………………………………………………………
5 …………………………………………………………
6 …………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟ………………………
ΚΙΝΗΤΟ…………………………
FAX………………………………

H KATΑΘΕΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ…………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ……………….
ΠΟΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ………………………………
ΗΜ/ΝΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ………………………………